Share
Update over Stadsblokken Meinerswijk


Beste geïnteresseerde,


Hierbij ontvang je de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Aan het einde van het jaar kijken we graag terug op wat er allemaal is gebeurd in Stadsblokken Meinerswijk. In deze nieuwsbrief lees je hierover.

Ook informeren we je over de presentatie van de Parkenwijzer Meinerswijk; een boekje die op een toegankelijke wijze achtergrondinformatie geeft over het grootste uiterwaardenpark van Europa.

En heb je straks zin om in de kerstvakantie er op uit te trekken en te genieten van de mooie natuur die het gebied rijk is? Er is een nieuwe wandelkaart beschikbaar met drie nieuwe wandelroutes door het gebied.

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en wij wensen je prettige feestdagen en alle goeds voor 2020!

 
Stadsblokken Meinerswijk opnieuw op de (wandel)kaart
Nieuwe wandelroutes door het gebied
Wil je Stadsblokken Meinerswijk beter leren kennen en op een andere manier beleven? Er is een nieuwe wandelkaart beschikbaar, met drie verschillende wandelroutes door het gebied. Struin door het gebied en beleef Stadsblokken Meinerswijk door de ogen van drie hoofdpersonen, die elk symbool staan voor een route. Ga op avontuur met Simon van het KinderWijkTeam, (hard)loop de route van onze burgemeester Marcouch of struin door de natuur met de route van Rob Wolfs. Zij nemen je met hun eigen route mee de natuur in.

De drie routes zijn op één routekaart aangegeven, die zowel digitaal als gedrukt beschikbaar is. Je kan de kaart
hier downloaden. Ook vind je hem op de website www.stadsblokkenmeinerswijk.nl of de Facebookpagina van Stadsblokken Meinerswijk.
 
Presentatie ‘Parkenwijzer’ Meinerswijk
'Als je in Meinerswijk bent, vergeet je al snel dat je eigenlijk midden in Arnhem zit.' Zo begint de nieuwe 'Parkenwijzer' die woensdag 18 december jl. is aangeboden aan Roy Nijenhuis, projectontwikkelaar bij KondorWessels Projecten.

Het boekje geeft op toegankelijke wijze achtergrondinformatie over dit grootste uiterwaardenpark van Europa, waarbij het accent ligt op de rijke geschiedenis van het gebied en de unieke 'struinnatuur'.

'Parkenwijzer Meinerswijk' is een uitgave van Molenplaats Sonsbeek en geschreven en gecoördineerd door Loes Meeuwissen, met dank aan o.a. Jan Floor, toezichthouder Bossen en Parken van de gemeente Arnhem. Het is het tweede deel van een serie boekjes over de Arnhemse parken en is onder meer verkrijgbaar bij Molenplaats Sonsbeek (Zijpendaalseweg 24a) en het Informatiecentrum Stadsblokken Meinerswijk (Meijnerswijk 9).
 
Stadsblokken Meinerswijk, een terugblik op 2019

Na de overdracht van 70 hectare natuur werd begin dit jaar het ontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’ ter inzage gelegd bij de gemeente Arnhem, samen met de ontwerp beschikkingen voor de Waterwetvergunning, ontgrondingsvergunning en vergunning Wet Natuurbescherming. Iedereen kreeg zes weken de gelegenheid iets te vinden van onze plannen en zijn of haar mening middels een zienswijze kenbaar te maken.

De Commissie m.e.r. heeft zich in mei positief uitgesproken over het milieueffectrapport over de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk. De Arnhemse gemeenteraad had de onafhankelijke commissie gevraagd om het rapport, dat de milieugevolgen van de plannen voor het gebied in kaart brengt, te toetsen.

De zomermaanden werden getekend door diverse activiteiten in het gebied. Zo werd Arnhems eerste echte strandpaviljoen Strand Zuid geopend en werd de tweede editie van het ASM Festival georganiseerd. Daarnaast keerde ook Free Your Mind als vaste gast in het gebied terug.

In de landelijke politiek werd het afgelopen jaar flink gediscussieerd over de stikstofproblematiek. De uitgiften van vergunningen werden vertraagd als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hoewel het bestemmingsplan in september door het college van B&W en de gemeenteraad zou worden behandeld, werden de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk tijdelijk in de wacht gezet in afwachting van het nieuwe beleid. Hierdoor is ook de finale besluitvorming over het bestemmingsplan in de gemeente Arnhem uitgesteld en lopen de plannen helaas vertraging op. Wij zijn hoopvol over een oplossing omdat in Stadsblokken Meinerswijk meer dan 30 hectare landbouwgrond (waar mest wordt uitgereden) veranderd in natuurgebied en dat leidt tot mínder stikstofuitstoot. Hierover zijn wij blijvend in gesprek met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Wij hebben alle vertrouwen in een positieve uitkomst en een spoedige hervatting van het vergunningstraject en vastlegging van het bestemmingsplan, waardoor Arnhem en Gelderland in 2020 de vruchten kunnen plukken van een groot, aaneengesloten uiterwaardenpark waarin bestaande natuur wordt verbeterd en de biodiversiteit toeneemt.

We danken je voor je steun en betrokkenheid bij de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk. We hopen dat Arnhem trots is op haar robuuste aaneengesloten uiterwaardenpark aan de zuidoever van de Rijn, waarbij volop ruimte is voor natuur, cultuur en recreatie. We verheugen ons op het komende jaar, waarin wij hopelijk concreet aan de slag kunnen met het ontwerp van de eerste gebouwen en daarmee de verwezenlijking van deze enorme kans voor de stad weer een grote stap dichterbij zal komen.

 
Met vriendelijke groet,
Team Stadsblokken Meinerswijk

Je ontvangt dit bericht, omdat je staat ingeschreven als geïnteresseerde op

www.stadsblokkenmeinerswijk.nl.

 

Stadsblokken Meinerswijk op Facebook

Stadsblokken Meinerswijk Arnhem

Stadsblokken Meinerswijk op Twitter

@Stadsblokkenmw

Stadsblokken Meinerswijk op Instagram

Stadsblokkenmw

Stadsblokken Meinerswijk mailen

info@stadsblokkenmeinerswijk.nl

 
Ontwikkeling
KondorWessels Projecten, Rijssen

Gebiedsplan en -ontwerp
Buro Harro, Arnhem
Bureau De Zwarte Hond

Zie bericht in je browser

Email Marketing door ActiveCampaign