Share
Update over Stadsblokken Meinerswijk


Beste geïnteresseerde,


Zo vlak voor de zomervakantie praten we je graag even bij over de ontwikkelingen rondom Stadsblokken Meinerswijk. We geven je een update over de impact van de stikstofkwestie op de planvoortgang. Ook kun je lezen over een aantal maatregelen die we hebben genomen ten aanzien van de veiligheid. Maar vergeet vooral niet om deze zomer te genieten van al het moois dat Stadsblokken Meinerswijk te bieden heeft.

Een fijne zomer gewenst!

 
Update stikstofoplossing
Inmiddels is bekend dat de plannen voor de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk zorgen voor een stikstofvermindering in het gebied.

In Nederland wordt gebruik gemaakt van een registratiesysteem dat helpt om balans te houden tussen economische ontwikkelingen en natuurherstel. Dit stikstofregistratiesysteem (SSRS) registreert per gebied de effecten van de maatregelen die de stikstofdepositie naar beneden moet brengen. Zo wordt duidelijk waar er ruimte ontstaat voor het verlenen van vergunningen en welk gedeelte van de gereduceerde stikstofdepositie ten goede komt aan de natuur.

In maart 2020 hebben wij bij de provincie Gelderland een nieuwe vergunning Wet Natuurbescherming aangevraagd voor het project, waarbij wij gebruik willen maken van het SSRS. Zodra deze vergunning wordt verleend, kan het definitieve bestemmingsplan door het college van B en W ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad van Arnhem.
 
Veiligheid op Stadsblokken Meinerswijk
Als gevolg van het coronavirus en het daardoor niet doorgaan van activiteiten en evenementen, is het gebied leger dan normaal in de zomer. Dit in combinatie met toenemende verveling heeft in de afgelopen maanden tot vernielingen en drugs- en hangjeugdoverlast gezorgd. Deze gebeurtenissen onderstrepen dat het Bedrijventerrein Meinerswijk en Stadsblokken met haar oude havens twee verwaarloosde plekken zijn.

KWP wil deze locaties graag aanpakken en verbeteren, maar stuit zoals gezegd op enige vertraging. Om de veiligheid in het gebied, zo goed als het kan, toch te verbeteren, nemen wij enkele maatregelen. Zo is op beide terreinen het cameratoezicht uitgebreid, is er surveillance aanwezig en is het bedrijventerrein Meinerswijk tijdelijk alleen met voorafgaande toestemming te betreden. Zo verbeteren we de veiligheid in Stadsblokken Meinerswijk.
 
Wist je dat..

er maar liefst 71 hectare aan extra natuur bij komt in het gebied? Dat is meer dan de oppervlakte van park Sonsbeek! Er ontstaat een groot, aaneengesloten natuurgebied als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk dat de natuurgebieden de Veluwe en Gelderse Poort met elkaar verbindt.

 
Met vriendelijke groet
Team Stadsblokken Meinerswijk

Je ontvangt dit bericht, omdat je staat ingeschreven als geïnteresseerde op

www.stadsblokkenmeinerswijk.nl.

 

Stadsblokken Meinerswijk op Facebook

Stadsblokken Meinerswijk Arnhem

Stadsblokken Meinerswijk op Twitter

@Stadsblokkenmw

Stadsblokken Meinerswijk op Instagram

Stadsblokkenmw

Stadsblokken Meinerswijk mailen

info@stadsblokkenmeinerswijk.nl

 
Ontwikkeling
KondorWessels Projecten, Rijssen

Gebiedsplan en -ontwerp
Buro Harro, Arnhem
Bureau De Zwarte Hond

Zie bericht in je browser

Email Marketing door ActiveCampaign