Share
Voorvertoning
Update over Stadsblokken Meinerswijk


Beste geïnteresseerde,


In de vorige nieuwsbrief hebben we je laten weten dat het Arnhemse college van B&W het bestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk heeft goedgekeurd. Het bestemmingsplan is nu naar de gemeenteraad gestuurd, hierover praten we je graag bij. Ook lees je meer over de snoeiwerkzaamheden die binnenkort in het gebied worden uitgevoerd en vind je meer informatie over de World Cleanup Day die plaatsvindt op zaterdag 19 september a.s.

Veel leesplezier!

 
Bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk
Zoals jullie onlangs in onze nieuwsbrief hebben kunnen lezen, heeft het college van B&W het bestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk goedgekeurd. Het bestemmingsplan is vervolgens naar de gemeenteraad gestuurd voor behandeling. Vanwege de vertraging die door de coronacrisis is opgelopen, staan er vele onderwerpen op de agenda van de raad waar over gesproken moet worden. Daarom zijn er op dit moment nog geen definitieve data bekend waarop het bestemmingsplan zal worden behandeld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we het jullie natuurlijk via deze nieuwsbrief weten.Daarnaast houden we jullie via Facebook op de hoogte over de verdere planontwikkeling.

Na vaststelling door de raad krijgt Arnhem er een enorm, aaneengesloten uiterwaardenpark bij, midden in de stad. Niet alleen draagt KWP in totaal 126 hectare natuurgebied in eigendom aan de stad over; ook ontstaat er 56 hectare nieuwe natuur in het gebied. Bovendien wordt straks de wens van de stad, door Arnhemmers uitgesproken tijdens het referendum van 2016, eindelijk realiteit.
 
Onderhoud Stadsblokken
Dit najaar vinden er op Stadsblokken onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit houdt in dat met name de ondergroei wordt gesnoeid, zodat er een beter zicht op Stadsblokken ontstaat vanaf het omliggende gebied. Het onderhoud moet bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op Stadsblokken. Eerder deze zomer was er namelijk sprake van vernielingen, overlast van hangjeugd en wildkampeerders in het gebied. Dit onderstreept dat Stadsblokken met haar oude havens een verwaarloosde plek is. Het onderhoud is afgestemd met ecologen en gebiedsbeheerders van de gemeente Arnhem.

Om de veiligheid in het gebied te verbeteren namen wij eerder dit jaar al enkele maatregelen, zoals de aanwezigheid van (video)surveillance. Met het opknappen en onderhouden van het gebied door de ondergroei te snoeien, willen we het gebied weer een stap veiliger maken.
KWP wil van Stadsblokken een levendig gebied maken: een dynamisch rivierduinpark, met volop ruimte voor sporten, zonnen, barbecueën en kleine- en grootschalige festivals.
 
De World Cleanup Day komt er weer aan!

Op zaterdag 19 september a.s. worden in Arnhem diverse acties georganiseerd om de stad van zwerfafval te ontzien.

Tijdens deze World Cleanup Day is één van de acties vanuit het informatiecentrum Meinerswijk (Meinerswijk 9) in Arnhem. Dit is het startpunt van de opruimactie van de strandjes van de Rijn en het achterliggende natuurgebied.

Naast het verminderen van het zwerfafval dat via de Rijn in de Noordzee verdwijnt, zorgt dit evenement ook voor bewustwording rondom afval en stimuleert het tot het reduceren van gebruik van plastic. Tevens is het prettig om samen met andere Arnhemse vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken in de prachtige Arnhemse natuur. Het programma zal in de middag plaatsvinden, ongeveer tussen 13.00-17.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Je kunt zelf helpen of samen met je stichting, onderneming of vereniging aan de slag gaan. Meer info vindt je op www.hetkinderwijkteam.nl/wcd.

Aanmelden kan via wcd@hetkinderwijkteam.nl. Na aanmelding wordt je op de hoogte gehouden over het programma van deze middag.

Voor materiaal en het afvoeren van het afval wordt gezorgd.

Help mee, want een schonere wereld begint bij jezelf!

 
 
Met vriendelijke groet
Team Stadsblokken Meinerswijk

Je ontvangt dit bericht, omdat je staat ingeschreven als geïnteresseerde op

www.stadsblokkenmeinerswijk.nl.

 

Stadsblokken Meinerswijk op Facebook

Stadsblokken Meinerswijk Arnhem

Stadsblokken
Meinerswijk op Twitter

@Stadsblokkenmw

Stadsblokken
Meinerswijk op Instagram

Stadsblokkenmw

Stadsblokken Meinerswijk mailen

info@stadsblokkenmeinerswijk.nl

 
Ontwikkeling
KondorWessels Projecten, Rijssen

Gebiedsplan en -ontwerp
Buro Harro, Arnhem
Bureau De Zwarte Hond

Zie bericht in je browser

Email Marketing door ActiveCampaign